visetas

visetas
vìsetas sm. (1) 1. Z. Žem, , NdŽ visa draugėje, visuma: Pilnaties susirinkimas dar nereiškia vìseto: į pilnaties susirinkimą retai kada apsilanko visi be išimties draugijos nariai FT. Atskirų inteligentų visetas tampa tikra inteligentija S.Šalk. Kalbos sistema jauniesiems gramatikams tebuvo mechaniškas atskirų elementų junginys ir niekad nesudarė vieningo viseto KlbX248. Vienas daiktas visuomet geriau apčiuopiamas, nei jų visetas . 2. visata: Visetas begalinis, o žmogaus susidomėjimas – tėra viseto lašelis Vr. Žemės būklė visete .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • visetas — statusas T sritis švietimas ryšiai: žiūrėk – visuma …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • visetas — vi̇̀setas dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • visuomenė — sf. (1) Rtr, RŽ, DŽ, NdŽ, KŽ, LTE XII306, visuomẽnė (2) NdŽ; M, Amb, LL175, L, L545, Š, ŠT11,76 1. istorinė žmonių santalka, kuriai daro įtaką vieta ir laikas, bendruomenė: Šis reikalas traukia į save visuomenės dėmesį BŽ160. Visuomenė yra narių …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žmonija — žmonijà sf. (2) Rtr, DŽ, NdŽ; L, LEXXXV387 1. Klp, Ktč, Brb, Btr, Švd, Vp žmonės, liaudis: Jaunoji žmonija dar buvus pirmojoje kūdikystėje LTII478(Bs). Labai serga žmonijà Švnč. Primušė daug žmonìjos Dglš. Tę jau yra maišytos žmonìjos Vlkv.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • būdas — bū̃das sm. (2) 1. žmogaus psichinių savybių visetas, charakteris: To žmogaus prastas bū̃das, tuo pasakys visiems J. Jis gero bū̃do žmogus: nėkam nepavydi gero Varn. Man patinka tvirto būdo žmonės Ašb. Našlaitėlė gero būdo, o jos pamotė pikta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gyvija — gyvijà sf. (2) Jn fauna: Gyvijà yra gyvių visetas FT. Juodosios jūros gyvija daug skurdesnė už Viduržemio jūros sp. Kalboje reiškiasi ne tik skirtinga aplinka – gyvija, augmenija, bet ir mąstysena rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kompleksas — komplèksas sm. (2) DŽ 1. kokių daiktų, veiksmų, reiškinių, ypatybių visuma, visetas: Taip kalbėdamas, Drozdovas lyg ir ragino Amalį su juo kartu nedelsiant spręsti visą stambų klausimų kompleksą, susijusį su atstatymu J.Dov. Ar mes imame vieną… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • konjunktūra — konjunktūrà sf. (2) 1. sąlygų, aplinkybių visetas kurioje nors visuomeninio gyvenimo srityje: Politinė konjunktūrà DŽ. 2. ekon. prekinio ūkio padėtis, veikianti jį patį: Palanki konjunktūrà DŽ3 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ubagija — ×ubagijà sf. (2) Ds, (4) 1. Švnč, Ds ubagai, ubagų visetas: Ten gyvena pati ubagija, t. y. patys ubagai J. 2. vieta, kur gyvena daug ubagų, daug neturtingų žmonių: Tikra ubagijà ten Gs. Ubagijõn nutekė[jo] Dglš. 3. vargas: Ubagijà buvo ir bus …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vienetas — 2 vienetas sm. (1) J, Š, Rtr, NdŽ, FrnŽ, PolŽ165, FzŽ388; ŽŪŽ65 1. skaitmuo 1: Prisirašyk vienetą po kablelio DŽ1. Vienetu žymimas ilgesnis skiemuo, dvejetu trumpesnis KlbXXXIV(1)15. ^ Nulis be vieneto yra niekas, o maišas be ubago – potencialus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”